"ONS DOEL IS OM ONDERNEMERS TE VOORZIEN VAN VEILIGE ICT OPLOSSINGEN"


Avg Audit

Meten is weten
Meten is weten. Doe een AVG Audit om uw organisatie te laten voldoen aan de AVG regels

(onderstaande tekst is overgenomen van de VNO/NCW)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er?

avg
De AVG zorgt onder meer voor:

versterking en uitbreiding van privacyrechten;
meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

#1

Denk niet: ‘Ik hoef niets met de nieuwe privacywet.’ De nieuwe privacywet geldt voor álle ondernemers
Met ingang van 25 mei treedt de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, in Nederland de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd. Die vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

Ben je ondernemer en verwerk je persoonsgegevens? Dan heb jij dus ook met deze wet te maken. Met verwerken wordt bedoeld: opslaan en gebruiken. Het gaat dan niet alleen om data van klanten en patiënten, maar ook om die van medewerkers, opdrachtgevers en partners. ‘En speculeer vooral niet dat we soepel met de wet omgaan’, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘De AVG is al sinds mei 2016 van kracht, in mei wordt hij echt gehandhaafd. Ondernemers kregen twee jaar de tijd om zich hierop voor te bereiden. Er is geen excuus om straks niet zorgvuldig met privacygegevens om te gaan.’ En dat kan betekenen dat de Autoriteit boetes oplegt. ‘Die boetes zijn een noodzakelijk kwaad. Het is net als met fout parkeren: wanneer niemand een boete krijgt, houdt niemand zich aan de regels.’

 #2

Trek tijd en geld uit om te voldoen aan de privacywet
Nieuw is dat je voortaan actief moeten aantonen dat je je als ondernemer aan de nieuwe privacywet houdt. Simpel gezegd moet je als bedrijf zo min mogelijk data verwerken, en alleen bewaren wat ook echt noodzakelijk is. Verder ben je verplicht klanten te wijzen op hun recht op inzage van gegevens en de verwijdering daarvan.

AVG-proof worden is niet eenvoudig: het kost tijd, energie en geld. Maar die moet je er als ondernemer dus wel insteken. ‘Om een idee te geven’, zegt Bernardo Walta commercieel directeur bij Goudse Verzekeringen: 'Wij verwerken persoonsgegevens van zo’n 30.000 cliënten. Daarbij gaat het om gewone data, zoals naam, adres en woonplaats. Maar ook bijzondere, gevoelige data zoals medische informatie en strafrechtelijke gegevens. Ons budget om aan de nieuwe privacywet te voldoen, bedroeg ongeveer 500.000 euro – dat is inclusief de uren van medewerkers die zich met de nieuwe wet bezighouden.’

 'VOLDOEN AAN DE NIEUWE PRIVACY- WETGEVING KOST HOE DAN OOK GELD'

 #3

Check wat je moet doen: verwerkingsregister aangelegd?
Hoe je als ondernemer laat zien dat je je netjes aan de privacywet houdt? Dat doe je door alle gegevens die je bedrijf verwerkt nauwkeurig te documenteren in een verwerkingsregister. Hierin leg je vast welke gegevens je verzamelt, met welk doel, en voor hoelang. Bedrijven met meer dan 250 medewerkers moeten sowieso zo'n register bijhouden. Kleinere bedrijven lijken uitgezonderd, maar moeten toch al heel snel een register aanleggen: bijvoorbeeld als de data die ze verwerken een hoog privacyrisico voor de persoon inhouden; als de verwerking niet-incidenteel is; of wanneer 'bijzondere persoonsgegevens' worden verwerkt, denk aan strafrechtelijke gegevens of gegevens over gezondheid.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gebruikt dit verwerkingsregister om te checken of je je zaken omtrent privacy goed op orde hebt.

De klok tikt door: 25 mei moet iedere ondernemer klaar zijn voor de nieuwe privacywet


#4

Check wat je moet doen: Privacy Impact Assessment uitgevoerd?
Het blijft niet bij het aanleggen van een verwerkingsregister. Want wie wil weten welke privacyrisico’s er zijn in de organisatie of bijvoorbeeld bij een project, kan een privacy impact assessment (PIA) uit (laten) voeren. Met deze ‘toets’ kun je zien welke gevolgen jouw manier van gegevensverwerking heeft op privacy van de mensen van wie je gegevens verwerkt, en hoe je die impact kunt verkleinen.

 #5

Check wat je moet doen: functionaris gegevensbescherming aangesteld?
Je kan als ondernemer verplicht zijn een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Of – zoals ie officieel heet – een functionaris voor de gegevensverwerking (FG). Die houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG en is contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Naast de overheid zijn – zoals de wet het omschrijft – ‘alleen organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met het doen van verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen, verplicht zo’n functionaris aan te stellen én organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met het op grote schaal verwerken van bijzondere gegevens.

Snel even checken of je zelf ook zo’n functionaris moet aanstellen? Kijk dan hier.

'REKEN ER NIET OP DAT DE AUTORITEIT PERSOONS­GEGEVENS SOEPEL IS’

 #6

Check wat je moet doen: voldoen je leveranciers en bedrijven aan wie je dingen uitbesteedt aan de nieuwe privacywet?
Tot slot is het handig om na te gaan of jouw leveranciers wel aan de nieuwe privacywet voldoen, of de bedrijven waaraan je jouw diensten hebt uitbesteed. Afspraken over het verwerken van 'jouw' gegevens en zaken als geheimhouding moeten zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

#7

Vraag om hulp om te voldoen aan de nieuwe privacywet
Voor grote bedrijven is het nog relatief makkelijk om mensen vrij te maken en de onderneming er klaar voor te maken om aan de nieuwe privacywet te voldoen. Maar voor mkb’ers die gegevens verwerken, zullen de lasten zwaarder zijn. Hulp wordt wel geboden. De Autoriteit Persoonsgegevens biedt een tienstappenplan voor ondernemers om AVG-proof te worden. Daarnaast is er een speciale website gemaakt www.hulpbijprivacy.nl én er kan online een regelhulp worden ingevuld. Brancheorganisaties ontwikkelen toolkits. VNO-NCW en MKB-Nederland organiseerden het afgelopen jaar met de AP voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe privacywet.

Bundeling van krachten:

CNE en LangBlok advocaten


Als u wilt weten waar uw organisatie nu staat op het gebied van persoonsgegevensbescherming is een objectieve nulmeting nodig. logoHierbij wordt niet alleen gekeken naar de vastlegging en bescherming van persoonsgegevens, maar ook naar de juridische kant van de zaak: Voldoen uw Algemene Voorwaarden aan de nieuwe AVG wet, zijn uw procedures conform de nieuwe wet, zijn uw geheimhoudingsverklaringen op orde...

saskialang
Mr. Saskia Lang (Langblok advocaten, Amstelveen) heeft zich gespecialiseerd in de nieuwe AVG wetgeving. Samen met de ICT deskundigen van CNE ICT Professionals is zij in staat om een audit (nulmeting) te verrichten voor uw organisatie. Het resultaat van deze gebundelde nulmeting wordt vastgelegd in een dossier en voorzien van aanbevelingen. Dat kunnen zowel ICT gerelateerde als juridisch gerelateerde aanbevelingen zijn.

Desgewenst kunnen de aanbevelingen ook door Langblok advocaten en/of door CNE ICT Professionals worden uitgevoerd.

Het tarief van deze gebundelde nulmeting is afhankelijk van de omvang van uw organisatie. 

Meer weten? Neem contact op met Peter van Nijen of met Saskia Lang

Saskia Lang geeft ook trainingen op het gebied van AVG:

De cursus "Gevolgen nieuwe privacywetgeving (AVG) voor arboprofessionals, (HR) managers en ondernemers".
Link en bijgaande brochure inzake cursus "De gevolgen van de nieuwe privacyregels (AVG) voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen".
gantry-media://cne/klanten/ES_logo_transparant_tiny.png
gantry-media://cne/klanten/Amstelveen_logo.jpg
gantry-media://cne/klanten/BoekestijnKester-1.png
gantry-media://cne/klanten/Engels.png
gantry-media://cne/klanten/Just-Brands-Logo_small2.jpg
gantry-media://cne/klanten/FlowFrightLogo.png
gantry-media://cne/klanten/dps-services.png
gantry-media://cne/klanten/HFB-logo.png
gantry-media://cne/klanten/MariaTailor-Logo_small.png
gantry-media://cne/klanten/Bagnoles-AIO-logo.png
gantry-media://cne/klanten/Participe-logo_fc1.jpg
gantry-media://cne/klanten/Matchez_logo.jpg
gantry-media://cne/klanten/Stedelijk_logo_tiny.png
gantry-media://cne/klanten/VVV_logo.jpg
gantry-media://cne/klanten/haarlem.png
gantry-media://cne/klanten/hansellogo.jpg
gantry-media://cne/klanten/igc.png
gantry-media://cne/klanten/kokon.png
gantry-media://cne/klanten/logo-greuter-logistic-solutions-173-19.png
gantry-media://cne/klanten/logo_bieb.png
gantry-media://cne/klanten/logo-esa-aalsmeer.png
gantry-media://cne/klanten/SAS_new_small.jpg
gantry-media://cne/klanten/logo.gif
gantry-media://cne/klanten/logo_nicw.png
gantry-media://cne/klanten/scholten_small_logo.png
gantry-media://cne/klanten/coc-logo_small.png
gantry-media://cne/klanten/sii_logo.png
gantry-media://cne/klanten/omons_klein.png
gantry-media://cne/klanten/ieflogo.png
gantry-media://cne/klanten/aps-logo.png
gantry-media://cne/klanten/Immotix-logo-300x75.png
gantry-media://cne/klanten/buurtboer_logo.png
gantry-media://cne/klanten/snoeks.png
gantry-media://cne/klanten/timpaan-logo.png
gantry-media://cne/klanten/sushitime.png
gantry-media://cne/klanten/studyflow.png
gantry-media://cne/klanten/pvdbosch.png
gantry-media://cne/klanten/wissing.png